Ένα μοναδικό προσωποποιημένο παιδικό βιβλίο, βασισμένο στα γράμματα του ονόματος του κάθε παιδιού.