Πολιτική Επιστροφών

Η εταιρία βασίζεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου στις δυνατότητες του Ηλεκτρονικού Εμπορίου για να σας δώσει τη δυνατότητα, μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα.
Όπως σε κάθε περίσταση ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που μπορεί να θέλετε να επιστρέψετε τα προϊόντα μας. Παρακάτω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης 

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την εταιρία ο αγοραστής επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την εταιρία αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής. Εάν διαπιστωθεί ότι το λάθος ήταν του αγοραστή κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης των απαραίτητων πληροφοριών η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη.

Επιστροφές βιβλίων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά (φθαρμένα ή κακοτυπωμένα) κατά την παράδοση

Η επιστροφή των βιβλίων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την παράδοση θα γίνεται αποδεκτή εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον αγοραστή. Το προϊόν θα πρέπει να μην είναι κατεστραμμένο.

  • Το προϊόν θα πρέπει να φωτογραφηθεί από τον αγοραστή και να αποσταλεί στην εταιρία ώστε να ελεχθή για την διαπίστωση του αναφερόμενου από τον αγοραστή ελαττώματος.
  • Υπό την προϋπόθεση ότι τα ελαττώματα έχουν επιβεβαιωθεί από την εταιρία, θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο καινούριο, αλλιώς σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Στην επιστροφή δεν περιλαμβάνονται κόστη αποστολής της αρχικής παραγγελίας. Η επιστροφή των χρημάτων γίνεται σε αριθμό λογαριασμού τραπέζης που θα υποδείξει ο αγοραστής.
  • Τα έξοδα αποστολής τόσο για την επιστροφή των προϊόντων στην εταιρία όσο και για την επαναπροώθηση στον αγοραστή του αντικατεστημένου προϊόντος βαρύνουν την εταιρία.

Για περισσότερες πληροφορίες είμαστε πάντα στη διάθεση σας μέσω e-mail στο dorakallipolitou{at}gmail.com